Diensten


Part-time Business Control
Veel mkb-ondernemingen hebben wel een permanente behoefte aan de expertise van een business controller maar geen behoefte aan een full-time invulling van deze positie. Interim Management & Detachering Geschiere biedt voor deze bedrijven de mogelijkheid van Part-time Business Control. Business Control voor één of enkele dagen per week of maand. Zo kunt u als mkb-onderneming flexibel in control blijven.

Financieel Interim Management
Binnen veel ondernemingen ontstaat wel eens een situatie waarin er behoefte is aan extra financiële personele capaciteit. Bijvoorbeeld omdat de financieel manager of de controller vrijgemaakt moet worden voor een belangrijk project, in geval van langdurige ziekte of zwangerschapsverlof of als een vacature moeilijk op korte termijn te vervullen is. In dit soort situaties kunt u gebruik maken van Financieel Interim Management van Interim Management & Detachering Geschiere om flexibel in control te blijven.

Financieel Project Management
Als er zich in uw onderneming een project aandient, is het soms moeilijk om binnen uw onderneming hiervoor voldoende geschikte personele capaciteit beschikbaar te maken. Binnen een project met financiële raakvlakken kunt u gebruik maken van Financieel Project Management van Interim Management & Detachering Geschiere. Op deze manier kunt u uw project uitvoeren zonder dat uw financiële bedrijfsprocessen hierdoor gestoord worden. Ook zo blijft u flexibel in control.