Disclaimer


Ondanks de zorg die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie op deze website onvolledig of onjuist is.

De gebruiker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of kopieƫren zonder de schriftelijke toestemming van Interim Management & Detachering Geschiere.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u deze raadpleegt.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Gebruik van deze website is onderworpen aan de bovenstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.